Protopopiatul Ortodox Sighişoara IPS Irineu

Colind

Publicat la 15.12.2016

Cu emoţie sfântă, elevii şcolilor gimnaziale din Sighişoara şi parohiile protopopiatului, însoţiţi de dascălii de religie şi profesorii de muzică, au participat la îndătinatul concert de colinde „Hristos se naşte, slăviţi-L”, desfăşurat în biserica cu hramul „Sfânta Treime”.

Glasul îngeresc al corurilor a conferit bucurie neţărmurită sufletelor noastre şi desigur, a creat acea atmosferă de sacru, în care am simţit cu toţii prezenţa tainică şi reală a Pruncului Iisus în ieslea sufletelor noastre.
Cinste deosebită dascălilor care cu delicateţe şi tare multă râvnă se ocupă de sufletele îngereşti ale copiilor noştri!

Preot, protopop Ovidiu Dan

© Copyright Protopopiatul Ortodox Sighişoara